Missie

Ouderen verliezen een deel van hun zelfstandigheid en functioneren, door lichamelijke en psychische klachten. Dat komt onder andere door ouderdom, eenzaamheid en ziektes.

Ons multidisciplinaire team biedt persoonlijke en deskundige begeleiding voor kwetsbare ouderen aan huis. Op het gebied van bewegen, zelfstandigheid, voeding, welbevinden en begeleiden van mantelzorg. Zo kunnen kwetsbare ouderen zo optimaal mogelijk thuis blijven functioneren.

Visie

Met de multidisciplinaire samenwerking willen we via korte lijnen een optimaal en persoonlijk zorgplan bieden voor kwetsbare ouderen aan huis.

Onze zorg is geprotocolleerd en onze zorgverleners hebben een passie voor ouderen. Ook voldoen al onze professionals aan de kwaliteitseisen en richtlijnen van hun vakgroep. Wij zijn bevlogen en kiezen voor een persoonsgerichte benadering.