SterkThuis is een samenwerking van verschillende disciplines/zorgverleners rondom gezondheidscentrum de Entree in Alkmaar Zuid en rondom Dijkstra Fysiotherapie locatie Schoenmakerstraat in Alkmaar Noord. Onze teams bestaan uit diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Daarnaast werken we samen met stichting MEE & De Wering op het gebied van ouderenzorg en maatschappelijk werk.

Ons multidisciplinaire team heeft als doel om kwetsbare ouderen optimaal, zelfstandig en veilig thuis te laten functioneren. Onze zorgverleners komen aan huis, in het verzorgingshuis of zien onze cliënten op de praktijk.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Door cliënten in multidisciplinair team te behandelen streven wij naar een integrale aanpak en samenwerking met verschillende disciplines zoals thuiszorgorganisaties, huisartsen, mantelzorgers en andere professionals. We hebben regelmatig overlegmomenten waarin cliënten worden besproken.

Patiënt aanmelden?

Bent u huisarts of specialist? Dan kunt u uw patiënten rechtstreeks doorverwijzen naar SterkThuis. Een verwijsformulier of een verwijsbrief volstaat.