Wordt mijn behandeling vergoed?

Behandelingen bij één of meerdere disciplines van SterkThuis worden vaak vergoed door uw ziektekostenverzekering. Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen en aanvullende verzekeringen. Uw zorgverlener kan u goed informeren over de vergoedingen die voor u van toepassing zijn. Gesprekken met maatschappelijk werk vallen buiten de zorgverzekering en worden vanuit de algemene voorzieningen betaald.

Afspraak afzeggen of wijzigen ?
Bent u verhinderd op het moment van de afspraak, geef dit dan tenminste 24 uur vóór aanvang van de behandeling aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u dan meteen een nieuwe afspraak maken. Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.

U kunt de afspraak wijzigen of afzeggen door te bellen naar 072-7004310
U kunt ook afzeggen via e-mail. Stuur dan een bericht naar info@sterkthuis.nl

Op werkdagen zijn wij bereikbaar tussen 08.30 en 18.00 uur. Buiten deze tijden, en in het weekeinde kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat.

U kunt uw afspraak ook wijzigen of afzeggen bij de desbetreffende behandelaar.

Diëtisten

Vergoeding:
Diëtiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering
Dat betekent dat u 3 uur dieetzorg per kalenderjaar vergoed krijgt.
Deze vergoeding gaat ten laste van uw eigen risico van uw zorgverzekering.

Ketenzorg Noord Kennemerland
Wanneer u behandeld wordt via de Ketenzorg van HONK dan wordt uw bezoek aan de diëtist vergoed en wordt het niet verrekend met uw eigen risico.
Dit geldt voor mensen met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en COPD, die onder behandeling zijn bij de huisarts/praktijkondersteuner.
Informeert u gerust bij de diëtist wat uw mogelijkheden zijn.

Ergotherapie

Vergoeding:
Ergotherapie wordt voor minimaal 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.
Deze vergoeding gaat ten laste van uw eigen risico van uw zorgverzekering.

Fysiotherapie en Oefentherapie Mensendieck

Vergoeding:
Fysiotherapie/ Oefentherapie Mensendieck  wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Wij hebben contracten afgesloten met alle verzekeraars en uw behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd naar de zorgverzekeraar. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of uw budget voor fysiotherapie/ oefentherapie op is betaalt u de behandelingen zelf.

MEE & De Wering
Tarieven en vergoedingen van Maatschappelijk Werk en Sociaal Werker Ouderen variëren en is afhankelijk van de zorg indicatie en of het vergoed wordt vanuit de WMO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE & De Wering, klik hier of bel 088 – 0075 000